ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บบล็อก ครูพงศ์ แหล่งเรียนรู้รายงาน สื่อการสอน อ.สุจิตตรา

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล

อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา